banner ACV Politie

item-pointer-moverACV Politie

23/11/2017

actie in de Kroonlaan

Vakbondsafgevaardigden van ACV Politie en CSC Police geven morele ondersteuning aan hun vertegenwoordigers op het onderhandelingscomité.

De stakingsaanzegging met betrekking tot de Spoorwegpolitie (SPC) werd tijdelijk opgeschort, maar de klok tikt. Laat dat duidelijk zijn!

Vandaag werd op het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie de stakingsaanzegging voor de SPC besproken. De overheid kwam op de vergadering haar toekomstvisie op deze federale dienst voorstellen. Zo zullen er 5 hoofdeenheden komen en 6 satellieten. Ook voorziet men een interne aanwerving van 52 personeelsleden.

“We hebben hier lang moeten op wachten en we weten nu eindelijk hoe de overheid de toekomst van de SPC ziet, maar voor ons is dit onvoldoende.”, aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. Er werden beslissingen genomen over de herstructurering van de diensten zonder enige verduidelijking of motivatie. Het extra personeel zal ten vroegste binnen 6 maanden tot een jaar effectief in dienst kunnen treden. Intussen zou het personeel maar moeten blijven werken onder de zware druk die het acuut personeelsgebrek met zich meebrengt.

“Alle vakbonden hebben dan ook beslist dat we de komende week een extra inspanningen van de overheid willen zien. De toekomstvisie van de overheid is één zaak, maar de werkomstandigheden van het personeel moeten nu aangepakt worden. Op heel korte termijn moet er versterking voor het personeel komen en moet er de overheid anticiperen op de toenemende werkdruk en psychosociale belasting. Zoniet zullen acties door de vakbonden volgen.”, verduidelijkt Joery Dehaes.

De stakingsaanzegging kan intreden op 1 december 2017, dus is er aangedrongen om een technische vergadering te voorzien op 29 november 2017, waar de vakbonden antwoorden verwachten op hun vragen.

22/11/2017

Pamflet actie 2017-11-23

Op donderdag 23 november 2017 voeren ACV Politie en CSC Police actie voor de deuren van het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie in de Kroonlaan 145 te Elsene.

Om 9 uur worden daar de stakingsaanzeggingen voor de spoorwegpolitie (SPC) en de wegpolitie (WPR) besproken tussen vakbonden en de overheid. De vakbonden hadden eerder in gemeenschappelijk front deze stakingsaanzeggingen ingediend omdat het voor hen niet verder kan.
Al meer dan een jaar werken onze collega’s in grote onzekerheid over de toekomst van hun diensten. Het personeelstekort was al aanzienlijk, maar door de onzekerheid gaat het van kwaad naar erger.

“Door deze actie willen we aan de overheid tonen dat we het menen met de stakingsaanzeggingen die werden ingediend voor de SPC en de WPR”, benadrukt Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie.

Voor ACV Politie en CSC Police is het duidelijk dat het zo niet verder kan en wordt er dan ook een initiatief van de overheid verwacht.

“Wij eisen van de overheid een duidelijke toekomstvisie voor deze diensten en een plan van aanpak om het personeelsgebrek weg te werken. De druk op het personeel is onhoudbaar en dus grijpen wij als vakbond in.” besluit Joery Dehaes.

Als de onderhandelingen geen positief perspectief bieden, zullen acties volgen. Deze acties kunnen bij de SPC en de WPR "allerhande vormen" aannemen.

16/11/2017

Tijdens de voorbije meeting van onze CALog-werkgroep (CALog staat voor Kader van Administratief en Logistiek personeel bij de geïntegreerde politie) werd het voorzitterschap door Anne Geerts overgedragen aan Peter Saerens. Onze redactie kon Peter na de vergadering strikken voor een kort interview.

Lees verder

12/11/2017

"Dit dossier is niet zomaar een fait-divers en verdient onze volle aandacht."

Gisteren werd de Brusselse binnenstad getroffen door zinloos geweld door zogenaamde voetbalsupporters. Dat dit niets meer met voetbal of het vieren van een overwinning te maken heeft, was al onmiddellijk bij het uitbreken van de rellen overduidelijk. Vanuit ACV-Politie veroordelen wij dan ook met klem dit geweld tegen onze politiemensen. Maar liefst 22 van het beperkt ingezette politiepersoneel werd tijdens deze rellen gewond. “Dit is voor ons onaanvaardbaar en we eisen dan ook dat de geweldplegers met alle mogelijke middelen worden opgespoord, geïdentificeerd en berecht. Een dergelijk gedrag hoort niet thuis in onze maatschappij en onze ordehandhavers dienen respect te krijgen voor het werk dat ze verrichten.” beklemtoont Joery Dehaes, afgevaardigde van ACV Politie. De overheid mag hier niet wegkijken en heeft nu de kans om haar belofte om geweld tegen politiepersoneel strenger aan te pakken, in daden om te zetten.

"Waarom verhinderde de politie niet dat 300 hooligans een spoor van vernieling trokken door Brussel? Jan Jambon opent een officieel onderzoek."

Maar er is nog meer aan de hand. Vanuit verschillende bronnen krijgen we melding van de moeilijke omstandigheden waarbinnen onze collega’s dienden te werken. Er zou niet voldoende personeel beschikbaar zijn geweest, de ordediensten die ter plaatse waren mochten niet ingrijpen en de steun zou veel te laat beschikbaar zijn geweest.

“Als dit allemaal klopt, dan zijn niet enkel de geweldplegers verantwoordelijk voor de 22 slachtoffers bij de politiemensen, maar hebben de beleidsvoerders hier een grote verantwoordelijkheid in. Vanuit ACV Politie laten we dit niet zomaar passeren. Dit dossier is niet zomaar een fait-divers en verdient onze volle aandacht. We eisen dan ook een onderzoek ten gronde over de politie-inzet van gisteren.” besluit Joery Dehaes in de Standaard.

09/11/2017

Omdat er ook bij de politie heel wat jonge mama's en papa's werken, is het evident dat we dit vanuit ACV Politie zeer geïnteresseerd meevolgen. Lees het hele artikel op vrt.be!

08/11/2017

Een aantal uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals de aanslagen en de vluchtelingencrisis, veroorzaakten zowel in 2016 als dit jaar een ernstige belasting op de betrokken politiediensten. Daardoor konden heel wat collega's hun verlof niet opnemen.

We drongen bij de overheid aan op een versoepeling van de regeling met betrekking tot het vakantieverlof. En met succes! De overheid volgde onze redenering. Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie kunnen hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof voor het jaar 2017 opnemen tot en met 31 december 2018.

08/11/2017

"Als commissaris van politie beslis ik zelf over mijn loopbaan: ik kan vooruitgang boeken als ik wil...", kopt JobPol, de informatiewebsite van de directie Recrutering en Selectie van de politie.

Geregeld organiseert deze directie een vergelijkend examen voor kandidaat-hoofdcommissarissen van politie voor de geïntegreerde politie in het raam van de (interne) bevordering in graad van commissaris of commissaris 1ste klasse naar hoofdcommissaris binnen hetzelfde officierskader.

pijl Lees verder op Jobpol

Marc Van Dorst

07/11/2017

Marc Van Dorst geeft de scepter over aan Kristof Ceulemans

Het was uiteraard ook een optie om Marc zelf een woordje te laten “placeren”, maar we vonden het geen slecht idee om samen met Kristof Ceulemans een beeld te schetsen over zijn collega en mentor, Marc Van Dorst.

pijl Het interview

06/11/2017

Een job bij de politie, iets voor jou?

politiemuts

Droom je er van om bij de politie te werken? Weet dan dat slechts 1 op 10 kandidaten slaagt voor de selectieproeven! Kom daarom naar onze infoavond en vergroot je kansen!

Tijdens onze infosessie en de daarop volgende oefendag krijg je veel nuttige tips, oefeningen en informatie zodat je goed voorbereid aan de selectieproeven van de politie kan deelnemen.

De infosessie gaat door op dinsdag, 28/11/2017. We verwachten je om 19u. in het Bewegingshuis, Mgr. Broekxplein 6 te 3500 Hasselt.

Op zaterdag, 02/12/2017 gaat om 9u30 de oefendag van start. Opgelet: je kan enkel deelnemen aan de oefendag indien je ook aanwezig was op de infosessie.

OPGELET:
Voor beide dagen dien je je vooraf in te schrijven. Klik om je in te schrijven!

30/10/2017

Zwaar beroep

Nieuws over de 'zware beroepen'

Het secretariaat van het Nationaal Pensioencomité (NPC) heeft een aantal oriëntaties voorgesteld die de basis zullen vormen voor verdere onderhandelingen over zware beroepen in de openbare sector. Het ganse dossier is zeker nog niet afgerond, maar er liggen een aantal opties op tafel over het effect dat een erkenning als zwaar beroep zal hebben op het pensioen.

pijl Lees verder op de website van ACV Openbare Diensten

Joery Dehaes

27/10/2017

Onze nieuwe secretaris voor ACV Politie: Joery Dehaes

Het Nationaal Comité van ACV Openbare Diensten heeft zonet de aanstelling goedgekeurd van Joery Dehaes tot nieuwe secretaris voor ACV Politie. Voor ons was dat het uitgelezen moment om met onze nieuwe secretaris nader kennis te maken.

pijl Het interview met Joery Dehaes, secretaris voor ACV Politie

26/10/2017

Federale Politie zoekt mee naar alternatieven door besparingen

Politiemannen in actie

Gisteren ontvouwde de gouverneur van Limburg, de heer Herman Reynders, zijn plannen voor 2018. Onder andere het plan om een speciale interventiedienst in de schoot van de Limburgse politiezones op te richten werd aangekondigd.

Enerzijds kunnen wij de bezorgdheid van gouverneur en politiezones begrijpen. Uiteraard willen ze kunnen beschikken over interventieteams die snel ter plaatse kunnen komen bij zwaardere incidenten zoals terreur, AMOK en andere crisissituaties. Een snelle tussenkomst van de speciale federale eenheden is niet vanzelfsprekend als ze vanuit Brussel of Antwerpen dienen te komen.

Anderzijds is het wel zo dat dit soort opdrachten door hun aard net toekomen aan de federale politie en in het bijzonder aan de speciale eenheden. Naast de wettelijke opdracht hiervoor beschikken ze over aangepast materiaal en speciaal daartoe opgeleid personeel, om nog maar te zwijgen van een jarenlange ervaring.

"De federale politie werkt mee aan de uitholling van haar takenpakket, dat is voor ons onbegrijpelijk."

Dat een gouverneur het heft in eigen handen neemt en zijn bevolking een snelle dienstverlening wil aanbieden kunnen we nog begrijpen. Hij is trouwens geen pionier hierin, Antwerpen, Brussel en andere grote steden gingen hem voor. Maar dat de federale politie, weliswaar op provinciaal niveau, hiervoor de leiding in handen neemt, is voor ons onbegrijpelijk. Op die manier werkt de federale politie mee aan de uitholling van haar takenpakket.

Laat ons duidelijk zijn, de besparingen op de federale politie dienen te stoppen zodat ze over voldoende middelen en personeel kan beschikken om al haar opdrachten adequaat uit te voeren. Voldoende capaciteit om te voorzien in eenheden verspreid over het ganse land behoort daar ook bij.

Het is lovenswaardig dat men binnen de federale politie naar alternatieven zoekt, maar dit kan niet de bedoeling zijn. Tenslotte heeft elke zone recht op deze gespecialiseerde steun vanuit de speciale eenheden en kan het niet zijn dat enkel de zones die zelf bijzondere interventieteams oprichten zouden kunnen genieten van getraind personeel en bijzondere middelen.

24/10/2017

ACV-Politie verbolgen over vrijlating van Roemeense auto-inbrekers.

De politievakbond ACV-Politie is verbolgen over de vrijlating vanochtend van de drie Roemeense auto-inbrekers door de raadkamer in Antwerpen. Aanleiding was de onderbezetting van het veiligheidskorps waardoor de verdachten niet naar de zitting konden worden gebracht.

"Dit is een rechtstaat onwaardig en in het bijzonder frustrerend voor de politiemensen die ervoor gezorgd hebben dat de verdachten werden opgespoord.", aldus Joery Dehaes van ACV Politie.

Dit voorval is nog maar eens illustratief voor de besparingen binnen de openbare sector. Bovendien bekijkt ACV Politie dit met argusogen, aangezien vorige week in de Kamer tot de oprichting van een nieuwe directie Beveiliging binnen de Federale Politie werd beslist. "Laten we hopen dat de overheid hier lessen uit trekt en voldoende personeel en middelen voorziet voor de nieuwe directie Beveiliging van de Federale Politie die binnenkort zal instaan voor deze taken.", vervolgt Joery Dehaes.

Voor de goede werking van de politiediensten hopen we dat dit dossier niet op de lange baan wordt geschoven en dat we het weer niet moeten stellen met loze beloftes.

20/10/2017

De Kamer geeft groen licht voor de oprichting van de beveiligingseenheid

De Kamer heeft gisteren het licht op groen gezet voor de oprichting van de Directie Beveiliging (DAB), die in de toekomst zal instaan voor de beveiliging van gevoelige sites zoals de koninklijke paleizen, de NAVO-gebouwen, nucleaire sites en de Europese instellingen. Ook het vervoer van gevangenen valt binnen hun takenpakket. Bedoeling is de overige politiediensten zo veel mogelijk te ontlasten van dergelijke opdrachten.

DAB zal op termijn een eenheid vormen van 1.600 tot 1.700 personen, bestaande uit overgeplaatste ambtenaren van het veiligheidskorps van Justitie, militairen en personeel van Brussels Airport Company, maar ook extern gerekruteerde personeelsleden. De eenheid moet tegen 1 januari 2019 volledig operationeel zijn.

20/10/2017

De politie gaat op zoek naar rekruten voor een nieuw kader

DAB

Heb je iemand in je familie- of vriendenkring die wel aan de slag zou willen bij de politie? Goed nieuws, de werving voor de nieuwe Directie Beveiliging (DAB) is gestart.

Concreet is men op zoek naar geschikte kandidaten voor de nieuwe graad van beveiligingsagent. Wil je meer info over de jobinhoud, de selectieprocedure en de vereisten, kijk dan snel op www.ikbeveilig.be.

Het is vanzelfsprekend dat we de kandidaten ook een handje willen helpen bij de voorbereiding op de selectieproeven. Daarom organiseren wij als ACV Politie op regelmatige basis info- en oefensessie over een job bij de politie. Hou hiervoor dus vooral onze website en www.jeloopbaan.be in de gaten.

19/10/2017

Stakingsaanzegging voor de spoorwegpolitie (SPC)

stopsein trein

Tijdens het Hoger Overlegcomité van woensdag 18 oktober 2017 bleek nog maar eens dat de overheid onduidelijk blijft over de toekomst van de spoorwegpolitie. Ondanks de toenemende druk op het aanwezige personeel van de SPC blijven de initiatieven om de werkomstandigheden te verbeteren uit.

In gemeenschappelijk vakbondsfront werd dan ook beslist om een stakingsaanzegging in te dienen bij minister Jambon. Indien er geen significante verbeteringen voor het personeel van de SPC worden aangekondigd, zullen acties gevoerd kunnen worden tussen 1 december 2017 en 2 januari 2018.

Vanuit ACV Politie volgen we dit dossier op de voet en zullen we niet aarzelen om actie te ondernemen.

pijl Foto: youtube.com - Spoorwegpolitie

07/10/2017

Stand van zaken over de nonactiviteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP)

Op 4 oktober 2017 werd het verzoek van Stef Verbeeck en anderen tot gedeeltelijke vernietiging van het KB NAVAP ter zitting behandeld voor de Raad van State. Verzoekende en verwerende partij brachten hun respectievelijke standpunten naar voor. De auditeur handhaaft de stelling dat het KB discriminerend is ten overstaan van de gewezen officieren van de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie.

Het is nu wachten op de uitspraak. We houden je op de hoogte.

07/10/2017

De Pensioendienst organiseert informatiesessies over de regularisatie van de studiejaren

logo pensioendienst

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 21 september 2017 de hervorming van de afkoop van de studiejaren goedgekeurd. Vanaf 1 december 2017 zal iedere werkende, ongeacht het stelsel, zijn studiejaren kunnen afkopen op het moment dat hij het wenst.

De Pensioendienst zal daarom in het najaar opnieuw informatiesessies over de regularisatie van studiejaren organiseren. Deze infosessies zijn enkel voor professionals bedoeld. Vanaf 1 december kan het grote publiek meer informatie over de regularisatie van de studieperiodes vinden op www.koopuwstudiejaren.be.

pijl Lees de nieuwsbrief van de pensioendienst

05/10/2017

Onze nieuwsbrief 2017/10

Alle weetjes van de voorbije maand, de dingen die ons nu bezig houden en al hetgeen er nog op ons af staat te komen verzamelden we in een nieuwsbrief.

pijl Nieuwsbrief 2017/10 van ACV Politie

04/10/2017

Een werkgever die je verbiedt om je wagen of fiets op het werk op te laden?
Te gek voor woorden!

logo_oplaadpunt

Te gek voor woorden, en toch blijkt het zo te zijn. Onze collega's van de federale politie die met een elektrisch aangedreven fiets, speed pedelec of elektrische wagen naar het werk komen, worden verzocht die niet "op kosten van de politie" op te laden.

Politiewoordvoerder Peter De Waele stelt het opladen van zo'n voertuig gelijk met het volgooien van je benzinetank op kosten van de werkgever.

Het opladen van een elektrische fiets is haast gratis!

Voor een kilowattuur (kWh) betaal je momenteel ongeveer 25 eurocent. We hebben voor het laden van een batterij slechts 400 Wh nodig, wat overeenkomt met 10 eurocent. Stel dat je iedere week twee keer je accu van je elektrische fiets zou opladen, en dat is erg vaak, dan nog zijn de kosten beperkt tot 10,40 euro per jaar. (bron: elektrischefietsenkiezen.nl/)

We vinden het zeer spijtig dat een werkgever van een organisatie van deze omvang niet het goede voorbeeld geeft door de nodige faciliteiten ter beschikking te stellen, zeker wanneer blijkt dat de kosten voor het opladen van elektrische voertuigen eerder verwaarloosbaar zijn.

04/10/2017

U vraagt, wij draaien!

afgevaardigde

"Als De Wever meer agenten wil, krijgt hij ze", kopte Het Laatste Nieuws (HLN).

Het artikel handelde over een 'zoveelste' incident in Borgerhout, waarop Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever spontaan voorstelde om een aantal federale politieagenten bijkomend af te delen.

Blijkbaar - zo blijkt ons inziens toch uit uw voorstel aan uw partijvoorzitter De Wever - staat er ergens in een of andere hoek nog een aantal federale politiemensen te wachten op een job. Wel, mijnheer de Minister, sta ons dan toe om u te verzoeken eerste de tekorten bij de verschillende federale politiediensten aan te vullen! Zoals u ongetwijfeld wel weet, die diensten kampen met een zodanige onderbezetting dat "blauw op straat" meer utopie dan realiteit is.

03/10/2017

Jouw plaatselijk afgevaardigden contacteren? Da's vanaf nu poepsimpel!

afgevaardigde

We vinden het belangrijk dat ieder lid snel in contact kan komen met zijn of haar plaatselijk afgevaardigden van onze vakbond. Daarom ontwikkelden we een interactieve kaart met de e-mailadressen van onze militantenkernen.

Bovenaan deze pagina vind je onder het tabblad “Wie” de link “jouw afgevaardigden”. Wanneer je daarop klikt, opent er een nieuwe webpagina met de kaart van Vlaanderen en Brussel Hoofdstad. Je vindt er alle lokale politiezones en per provincie een logo voor de diensten van de federale politie. Klik je op een politiezone of op een logo, dan verschijnt het e-mailadres waarmee je jouw plaatselijk afgevaardigden kan contacteren.

02/10/2017

Welkom bij de politie!

politielogo

"Waarom je als politieman of -vrouw lid moet zijn van een vakbond" en "Waarom je moet kiezen voor ACV Politie" waren vandaag de twee belangrijkste vragen die we voorlegden aan een tachtigtal aspiranten in de Limburgse politieschool PLOT.

De geïnteresseerde kandidaat-politiemannen en -vrouwen volgden aandachtig de uiteenzetting over onze vakorganisatie en over het nut van gesyndiceerd zijn bij ACV Politie.

Of ze lid worden van onze vakbond - wat we uiteraard hopen - of niet, we wensen hen in ieder geval succes met hun opleiding én hun verdere carrière bij de politie.

27/09/2017

Van het zomerakkoord krijgen wij het niet warm!

ACV Openbare Diensten verspreidt een pamflet met betrekking tot het zomerakkoord. We vragen aan onze afgevaardigden en leden om dit zoveel mogelijk te verspreiden, zodat al onze collega's mee gesensibiliseerd ... zeg maar wakkergeschud worden.

Je kan het pamflet hier downloaden.

20/09/2017

De regering is met ons pensioen aan het knoeien!

Beste collega

De regering is met je pensioen aan het knoeien. In de zomer besliste ze al te besparen in de gelijkstellingen voor werkloosheid en SWT (brugpensioen). Dat klinkt technisch, maar de concrete gevolgen zijn enorm. Deze beslissing betekent voor de gemiddelde mannelijke werknemer 152 euro pensioen per maand minder; een vrouw zal 133 euro per maand verliezen. En dat terwijl onze pensioenen in vergelijking met onze buurlanden al erg laag zijn.

Als we deze plannen nog willen keren, is het absoluut noodzakelijk dat de leden van de regering weten dat mensen/kiezers dit niet pikken. Dat ze beseffen dat mensen zekerheid willen later. Daarom: stuur de ministers en de premier in een paar muisklikken via www.pensioengeknoei.be een e-mail met de boodschap dat je niet pikt dat de lage pensioenen nog verder worden verlaagd.

Als je nu aan politici laat weten dat je hun pensioengeknoei niet pikt, zullen ze later ook hopelijk twee keer nadenken. Want er staan nog veel pensioenhervormingen op stapel. Zoals de zware beroepen en het puntensysteem. De regering wil op korte termijn ook 253,4 miljoen besparingen doorvoeren in de pensioenen. Dat is meer dan wat de nieuwe taks op effectenrekeningen boven 500.000 euro zou moeten opbrengen!

Dank je wel voor je steun aan deze belangrijke actie.

Marc Leemans, Voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska, Algemeen Secretaris ACV

18/09/2017

Prangend personeelstekort bij de spoorwegpolitie

SPC

Aan de voorzitter van het Hoog Overlegcomité

Mevrouw de voorzitter,

Op 15 februari 2017 waren we allen getuige van het betoog van de collega’s van spoorwegpolitie (SPC) van Antwerpen, toen zij uitleg kwamen geven over de moeilijke werkomstandigheden door het ernstige personeelstekort binnen hun diensten.

Zoals we allemaal weten, SPC Antwerpen is niet de enige afdeling die getroffen wordt door een structureel personeelstekort. Ook bij de SPC in Brussel zien we gelijkaardige problemen. En eigenlijk kunnen we dit zelfs doortrekken naar de gehele federale politie.

Bovendien besliste de Commissaris-Generaal (CG) in oktober 2016 om de directeur van de Brusselse spoorwegpolitie (Dir SPC Bxl) over te plaatsen naar Luchtvaartpolitie Brussel Nationaal (LPA Brunat) ...

Lees verder ...

14/09/2017

Het nieuwe mastergebouw voor de politie Antwerpen komt in zicht.

logo PZ Polder

Na decennia lang te hebben moeten werken in afgedankte scholen en stadsgebouwen, die totaal ongeschikt bleken voor politiewerk - waar we thans nog de gevolgen van dragen - schijnt er eindelijk wat licht in de duisternis.

Voor het eerste in mijn lange carrière werd er nagedacht over het inrichten van gebouwen in de context van politiewerk. Werken met zone-ringen met het oog op veiligheid is er bijvoorbeeld één van. We juichen deze tendens ten volle toe.

Met het mastergebouw wordt er komaf gemaakt met de versnippering van de diensten die onder andere gevestigd zijn op de Oudaan, de Noorderlaan, de Mechelsesteenweg, de Mareestraat, Kievitplein, enz. Gedaan dus met de geld- en tijdrovende verplaatsingen waar onze diensten onderhevig aan waren.

Al geruime tijd vergaderen wij als vakbond maandelijks mee met de overheid en volgen we zo het project mee op. Dat project omvat niet louter een nieuw gebouw, maar een nieuwe manier van werken. We bestudeerden zelfs een aantal voorbeelden in het buitenland.

De onthaalpunten voor klachten en aangiften en de wijk- en buurtpolitie blijven dicht bij de burger, zoals thans het geval is. Daar waar we vroeger geconfronteerd werden met ellenlange lijsten met gebreken aan gebouwen, is men nu ook bereid om de bestaande infrastructuur onder handen te nemen.

Er is nog een lange weg te gaan en we willen absoluut voorkomen dat grote aangekondigde projecten met de nieuwste snufjes onwerkbaar blijken te zijn. Denk maar aan valkuilen zoals temperatuur, frisse lucht en licht in gebouwen waar geen raam meer open kan.

Weet dat we voor jullie de vinger aan de pols houden!

Joseph Sprengers
Woordvoerder ACV-Politie - PZ Antwerpen

13/09/2017 (update)

Stakingsaanzegging voor de Politiezone Polder

logo PZ Polder

In de West-Vlaamse politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark) duurde het basisoverlegcomité (BOC) vandaag exact vier minuten.

Toen de voorzitter de vergadering wilde starten, vroeg een collega van het NSPV het woord. Hij maakte zijn beklag over het feit dat de bijlagen aan de agenda laattijdig werden overgemaakt aan de vakorganisaties en eiste daarom de volledige agenda te laten opschorten naar de volgende maand. De voorzitter sloeg daarop haar map dicht, zei dat het goed was voor haar en maakte aanstalten om de zaal te verlaten. Daarop nam onze vast afgevaardigde van ACV Politie het woord. Hij lichtte de stakingsaanzegging toe en liet weten dat de voorzitter deze per aangetekend schrijven zou toegezonden krijgen.

Onze afgevaardigden hebben 'het spel' op een correcte wijze willen spelen, maar we worden door de voorzitter blijkbaar gezien als "een noodzakelijk kwaad, dat van haar niets hoeft te verwachten". De vraag is nu hoe dit op een hoger niveau zal kunnen worden uitgeklaard.

De feiten en onze dreiging om een stakingsaanzegging in te dienen vielen niet in dovemansoren. Ook de pers kwam ter plaatse een licht opsteken en zette de camera's aan. Die bijdrage vind je via deze link.

pijl De stakingsaanzegging van 13/09/2017

10/08/2017

Waar naartoe na de sociale promotie?

Je hebt de proeven voor sociale promotie naar het hogere kader afgelegd en bent geslaagd? Proficiat! Nu vraag je je wellicht af waar je naartoe kunt. In het infonieuws 2487 somt men de mogelijke scenario’s op.

pijl De infonieuws 2487 van 13/07/2017

10/08/2017

logo_MIRA

BOC bij hoogdringendheid in de PZ MIRA

Op 20/07/2017 verscheen op deze website een artikel over het ongenoegen van het politiepersoneel in de politiezone MIRA (Waregem/ Anzegem/ Avelgem/ Zwevegem en Spiere-Helkijn). De actie die de vakbonden samen met het personeel van deze politiezone voor het stadhuis van Waregem op touw zetten, haalde toen de pers.

Zoals we in dat artikel al aangaven, werd er op 9/07/2017 een BOC bij hoogdringendheid samengeroepen. De hierna volgende punten werden er besproken.

Het personeelstekort

De voorzitter belooft het aantal operationelen te verhogen van 126 naar de KUL-norm nl 141 tegen 2019. Deze uitbreiding gaat gefaseerd gebeuren na analyse van de financiële commissie van de politieraad, nu in 2017 (+5), in 2018 en in 2019. Er is daarover een akkoord.

Het gecentraliseerd politiegebouw op de site Kabeljauwstraat te Waregem

Het gebouw komt er, maar uiteraard gaat dat er niet onmiddellijk staan. De voorzitter geeft echter aan dat dit binnen de 4 jaar geconcretiseerd wordt. De genomen engagementen worden meegenomen bij een volgende legislatuur. Intussen zullen er mobiele kantoren geplaatst worden, die worden voorzien van alle nodige comfort. Er is daarover een akkoord binnen het politiecollege. Vanzelfsprekend zullen we samen met de preventieadviseurs erop toezien dat die mobiele kantoren inderdaad beantwoorden aan de normen.

Het HR–beleid

Binnen de directie Operationeel Beheer zal de dienstregeling uitgevoerd worden door een operationeel lid met de bedoeling deze toegankelijker, transparanter en voorspelbaarder te maken. Deze moet beslissingsbevoegdheid hebben binnen zijn functie. Het initiatief komt in september. De andere HR aangelegenheden, zoals opleidingen, mobiliteit enz… blijven bij het korpsbeleid.

De interne communicatie

We willen op heel korte termijn een duidelijk communicatieplan, waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd. De overheid beloofde het nodige te zullen doen.

Wij zullen nauwgezet de verdere ontwikkelingen opvolgen en waken over het nakomen van de gemaakte engagementen. Daarom lieten we deze engagementen schriftelijk vastleggen in het verslag van dit bijzonder comité.

07/08/2017

Aankoop materiaal door lokale politie: welke ondersteuning biedt federale politie?

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon kreeg onlangs in het parlement een uitvoerige schriftelijke vraag over ICT-aankopen door de lokale politie via overheidsopdrachten en de ondersteuning daarbij via raamcontracten afgesloten door de federale politie. Naast ICT-ondersteuning ging de vraag ook over de aankoop van wapens en kledij.

pijl Lees verder!

05/08/2017

Verwerking van persoonsgegevens door de politiediensten

De politiediensten hebben geen machtigingen meer nodig van het sectoraal comité voor de federale overheid om persoonsgegevens vanuit overheidsdatabanken te verwerken. Die expliciete machtigingsvrijstelling staat voortaan uitdrukkelijk in de Privacywet. De wetgever wil hiermee vermijden dat er nog onzekerheid ontstaat, zoals recent het geval was met de opsporing van eigenaars van geflitste voertuigen.

pijl Lees verder!

03/08/2017

Ruim 97 miljoen euro voor de politiezones uit het federaal veiligheidsfonds

De lokale politiezones kunnen in 2017 rekenen op ruim 97 miljoen euro - 97.254.177,03 euro om precies te zijn - aan federale middelen voor hun verkeersveiligheidsbeleid. Een pak meer dan vorig jaar, toen net geen 96 miljoen euro van het federale Verkeersveiligheidsfonds werd doorgeschoven naar de zones.

pijl Lees verder op polinfo.be

02/08/2017

Geniet jij van het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek?

In ons artikel van 30 juni 2017 hadden we het er al over. Op 31 augustus 2017 komt er een einde aan het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek voor de personeelsleden die gedurende 60 maanden ononderbroken, met andere woorden sinds 1 september 2012, een premie kregen van de werkgever.

Geniet jij van het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek en wil je weten welke stappen je als personeelslid dient te nemen? Dan raden we je aan om het infonieuws 2490 van 31 juli 2017 eens door te nemen.

pijl De Infonieuws 2490 van 31/07/2017

25/07/2017

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie.

Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

pijl Het persbericht van de Ministerraad van 20/07/2017

20/07/2017

Personeel PZ MIRA verzamelt voor stadhuis Waregem tijdens extra politieraad

logo_MIRA

In de zone PZ MIRA (Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem, Zwevegem) is er al lange tijd personeelstekort en er ging onlangs een medewerkerstevreden-heidsonderzoek door. Ondanks het feit dat dit onderzoek volledig anoniem gemaakt werd, mocht de toelichting van de korpschef aan de politieraad niet openbaar doorgaan. De resultaten van het onderzoek werden nog niet aan het personeel meegedeeld.

Daarom riepen de vakbonden ACV Politie en NSPV op om voor het stadhuis van Waregem te verzamelen om dit aan te klagen. Ondanks ons aandringen mochten we de politieraad niet binnen. Maar liefst 40 van de 120 personeelsleden waren aanwezig. Dat de onvrede onder het personeel diep zit, werd bewezen door de grote opkomst.

We vroegen om een Basis Overlegcomité (BOC) bij hoogdringendheid. De overheid stelt voor om dit op 9 augustus 2017 te laten doorgaan.

Lees het artikel hierover in Knack / West-Vlaanderen!

Rechtzetting

Op het ogenblik van het publiceren van het artikel hierboven waren we nog niet in het bezit van een brief van de overheid aan het personeel van de politiezone MIRA. Zij maken daarin een aantal aantrekkelijke beloften. Zo wordt het aantal operationelen verhoogd tot de grens van de vooropgestelde KUL-norm. Dat betekent dat het aantal personeelsleden in het korps zal toenemen van 126 naar 141, en dit gefaseerd over een periode van 1 tot 3 jaar. Ook worden de werkingsmiddelen van het korps opgetrokken, worden de opmerkingen van het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) aangepakt en wordt tegen begin 2019 het plan gefinaliseerd met het oog op de realisatie van een politiekantoor op de site "Kabeljauw".

pijl Lees hier de desbetreffende brief!

10/07/2017

kelner

FAQ over dienstverplaatsingen en maaltijdvergoedingen

Wanneer heb ik tijdens een dienstverplaatsing recht op een tussenkomst in de kosten voor het nuttigen van een maaltijd? Hoeveel bedraagt die tussenkomst? ...

Het antwoord op deze vragen, en nog meer info over dit onderwerp, vind je in de bijdrage die je via deze link kan downloaden.

06/07/2017

ACV bereikt akkoord over het aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel

Euro

Er is een akkoord bereikt over het aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel. ACV heeft ervoor kunnen zorgen dat de WAP-wet, de wet die de aanvullende pensioenen regelt, aangepast wordt. Dat maakt de invoering van een aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel mogelijk. Er komt dus voor verschillende sectoren in de openbare sector een aanvullend pensioen.

Het ACV ijvert al meer dan een decennium voor een aanvullende pensioenopbouw voor contractueel overheidspersoneel. Eerdere pogingen zijn telkens mislukt.

Tot nu toe kreeg het contractueel overheidspersoneel enkel een laag werknemerspensioen. De vakbonden proberen het pensioen daarom aan te dikken met een aanvullend pensioen.

pijl Lees onze nieuwsbrief!

22/06/2017

Werking politieraad: parlement wijzigt de spelregels

De plenaire Kamer keurde recent een wijziging aan de Wet op de Geïntegreerde Politie goed. Bepalingen over de werking van de politieraad werden, soms na lichte aanpassing, overgenomen uit de Nieuwe Gemeentewet.

pijl Lees verder op de website van de VVSG

21/06/2017

Gratis lidmaatschap bij ACV

Enter

Nu het schooljaar op z'n einde loopt, is jouw zoon- of dochterlief mogelijk al op zoek naar een geschikte vakantiejob. Als dat zo is, wist je dan dat het ACV speciaal voor hen "Enter" heeft uitgewerkt? Enter is het ACV-lidmaatschap voor jongeren, studenten en schoolverlaters in beroepsinschakelingstijd, vanaf 15 jaar tot 25 jaar. En dit is volledig gratis.

Door gratis lid te worden van Enter krijgt jouw jobstudent(e) de nodige informatie om niet ongewapend zijn of haar eerste centen te gaan verdienen.

Tevens kan het lid van Enter beroep doen op de diensten van het ACV. Het ACV kan helpen om de vragen waarmee de (job)student(e) of schoolverlater worstelt op te lossen.

pijl Naar de website van ACV Enter

20/06/2017

ACV Politie in actie tijdens de 'Dag van de schoonmaak'

Naar aanleiding van de campagne "Dag van de Schoonmaak" gingen onze afgevaardigden op bezoek in heel wat politiezones en diensten van de federale politie. Want ook bij de politie wordt er dagelijks flink gepoetst en geveegd, en natuurlijk verdienen die poetsvrouwen en -mannen van ons een welgemeende "merci!" en een passend presentje.

Ook de brief die ACV Politie aan de diensthoofden, directeurs en korpschefs stuurde, waarin we opriepen om op de Dag van de Schoonmaak hun poetspersoneel eens extra te bedanken, viel duidelijk niet in dovemansoren. We merkten dat in meerdere politiezones het poetspersoneel vandaag letterlijk in de bloemetjes werd gezet.

Dag Van De Schoonmaak

20/06/2017

De Codex over het welzijn op het werk

Naar aanleiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april 2017 werd de codex over het welzijn op het werk afgekondigd.

Deze codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek.

Dit wetboek werd op 2 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt ter beschikking gesteld via de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en Sociaal overleg - beter gekend als de FOD WASO.

Dit nieuwe wetboek zorgt er voor dat alle stakeholders over één enkel instrument beschikken, waarin alle relevante reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers zijn gebundeld. Dit verhoogt de toegankelijkheid van de wetgeving.

pijl De publicatie in het Belgisch Staatsblad

pijl De publicatie op de website van de FOD WASO

19/06/2017

Systeem van opgebouwde ziektedagen staat onder druk

dokter

Tijdens het onderhandelingscomité las de voorzitter een tekst van de minister voor. In het kort stond hierin te lezen dat er een hervorming van het ziektesysteem is voorzien voor de volledige openbare sector.

Deze hervorming zal onderhandeld worden in het comité A. Het is dan aan de vakbonden om hun voorstellen op tafel te gooien.

Over enige beloftes naar het behoud van het huidige systeem - waarmee we het behoud van het opgebouwde ziektecontingent bedoelen - beweerde hij niet op de hoogte te zijn.

De voorzitter liet evenwel weten dat hij niet de intentie heeft om 'de politieman' in de kou te laten staan.

14/06/2017

FAQ over risicoanalyses met betrekking tot evenementen en manifestaties

concert

Op de vraag "Moet men iedere risicoanalyse naar aanleiding van een event vooraf voorleggen aan het CPBW?" ontving de Dienst Syndicale Relaties en Welzijn van de Federale Politie een antwoord vanwege Sociaal Inspecteur Marc Vanbruwaene van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg .

We citeren een stukje uit het antwoord: "Dit betekent niet meer of niet minder dat aile elementen die onder de Welzijnsreglementering vallen voorafgaandelijk ter advies van het Comité moeten worden voorgelegd, in principe ook de risicoanalyse voor een event."

pijl Download hier de brief!

08/06/2017

Over de fusies van politiezones

We vroegen onze secretaris naar zijn visie over de vele al voltooide en de nog nakende fusies van lokale politiezones. Hij kroop in zijn pen en gaf ons het volgende antwoord.

pijl Lees verder!

Sta ons toe om zijn eerder optimistisch betoog aan te vullen met een aantal bedreigingen die op de loer kunnen liggen:

- De doorstroming van informatie gaat minder vlot gezien de schaalvergroting.
- Het beheren van een grotere entiteit vergt een grote investering.
- Administratieve/logistieke/financiële diensten werken logger, met bureaucratie tot gevolg.
- Men moet rekening houden met bijkomende kosten ingevolge verhuis, communicatiecampagnes, ...
- De interventietijden kunnen langer worden in geval van centralisatie.
- De besluitvorming wordt moeilijker indien het aantal burgemeesters toeneemt.
- De terreinkennis van zowel de hiërarchie als het personeel neemt af door de schaalvergroting.
- Er zijn gevoelens van onzekerheid door het veranderingsproces.
- Er is een aantasting van de samenhorigheid door het samenbrengen van verschillende culturen.
- De woon-werkafstand kan voor de medewerkers gevoelig toenemen (2de wagen, kinderopvang, ...).
- enz.

02/06/2017

Overheidsopdracht voor bicolor parka's en softshells

Al kan je er in het straatbeeld van de meeste politiezones al lang niet naast kijken, toch bestaat het concept "bicolor" voor de politieuitrusting nog niet officieel. Daar komt echter verandering in, nu de ministerraad haar akkoord gaf op het voorstel van Minister Jambon om een overheidsopdracht te lanceren inzake de aankoop van bicolor parka's en softshells.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om de kleuren oranje en donkerblauw. De uniformen met gele stukken, zoals je ze bijvoorbeeld bij de lokale politie van Antwerpen kan aantreffen, zullen op termijn verdwijnen.

20/05/2017

Wijzigingen in de regelgeving rond de fietsvergoeding

speed pedelec

De personeelsleden van de geïntegreerde politie genieten een vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk, en dit volgens de bedragen en voorwaarden vastgesteld voor de toekenning ervan aan de personeelsleden van de federale ministeries.

Een ontwerp van Koninklijk Besluit werd door ACV onderhandeld en voorziet in volgende aanpassingen:

De definitie van een fiets werd zodanig gewijzigd, dat het recht op de betaling van de vergoeding eveneens werd opengesteld voor de personeelsleden die een elektrische fiets gebruiken, voor zover de maximale ondersteunde snelheid ervan niet hoger is dan 25 km per uur. Dit werd binnen de politie zo al toegepast.
De zogenaamde speed pedelecs, dat zijn snelle elektrische fietsen die meer dan 25 km per uur halen, werden initieel dus niet gevaloriseerd. De federale ministerraad besliste echter om ook dat type fietsen fiscaal gelijk te stellen met gewone fietsen. Daardoor wordt de fietsvergoeding ook naar de gebruikers van speed pedelecs uitgebreid. Deze wijziging zou retroactief ingaan vanaf 1 januari 2017.

Tenslotte wordt het bedrag van de fietsvergoeding, dat momenteel is vastgelegd op 0,20 euro per kilometer, opgetrokken naar het bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de fiets van de belastingen kan worden vrijgesteld van belastingadministratie. Voor 2016 bedroeg die vrijstelling 0,22 euro per fietskilometer en voor 2017 werd die opgetrokken tot 0,23 euro per afgelegde fietskilometer.
Hierdoor wordt een automatisme ingebouwd die de marktconformiteit van deze vergoeding ook naar de toekomst toe garandeert.

20/05/2017

Hoe zwaar kan een zwaar beroep zijn?.

serge

We zagen ze de laatste tijd vaak in beeld bij antiterreuracties: de speciale eenheid van de federale politie, zwaar bewapende mannen met bivakmutsen.

Maar wat weinigen weten, is dat er binnen de directie van de speciale eenheden nog een andere eenheid opereert, een die je nooit te zien krijgt. Ze observeren verdachten, ze onderzoeken het terrein voordat de ‘bivakmutsen’ ingrijpen.

"Serge" is een van hen en hij getuigt ...

pijl Lees verder in NT magazine mei 2017!

20/05/2017

ACV Politie vindt het dragen van de hoofddoek op het uniform geen goed idee.

"Hans Bonte: Ik ben voor agentes in hoofddoek op straat", kopte Het Laatste Nieuws. Deze reactie van de burgemeester van Vilvoorde kwam op het Nederlandse voorstel om het dragen van een hoofddoek op het politie-uniform toe te staan. Doelstelling is om op die manier nog meer diversiteit binnen de politiekorpsen aan te moedigen, en zo een betere afspiegeling met de maatschappij te bekomen. Tijdens de uitzending van Terzake van 18 mei 2017 lichtte burgemeester Bonte zijn standpunt toe.

ACV Politie vindt het absoluut geen goed idee van onze Nederlandse politiecollega's en van burgemeester Bonte. Het politieoptreden vereist een strikte neutraliteit. We zijn dan ook tegen het opnemen van uiterlijke kentekens van overtuigingen in het politie-uniform. De hoofdoek toelaten als onderdeel van het uniform impliceert tevens dat andere uiterlijke kentekens van overtuigingen zouden moeten worden toegelaten. Dus waarom geen tulband of een keppeltje, of een kruisje op het uniform? In sommige gevallen zou ook de veiligheid van het personeel in het gedrang komen.

Valid HTML5 Valid CSS3!
Copyright © 2018 ACV Openbare Diensten / Politie - Helihavenlaan 21 - 1000 BRUSSEL