ACV Politie
Ook voor jou de juiste keuze!

Home
Contact
  Word lid!
 Links
Meer ...

 

 
 

 

 

 
 

 

Meer nieuws ...

 

Wanneer wordt er nu onderhandeld over de zware beroepen?

20/02/2018

Luc Hamelinck "De mensen hebben recht op duidelijkheid"

Al in oktober vorig jaar bereikte de bijzondere commissie voor de openbare sector van het Nationaal Pensioencomité (NPC) een consensus over een aantal oriëntaties rond het dossier zware beroepen. Dat was toen een doorbraak. Vervolgens stelde de minister van pensioenen een wetsontwerp op. Dat raakte eind december niet op de ministerraad. Tot op vandaag blijft het dossier - ondanks de vele speculaties in de media dat “er nu wel iets mee gaat gebeuren” - onaangeroerd. Waarom toch?

Onze nationaal voorzitter aan het woord

 

Nog niet het juiste diploma in handen, maar toch zin in een carrière bij de politie? Het kan!

20/02/2018

"Campus Vijfhoek Mechelen TKO opent deuren"

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Mechelen vind je de Campus Vijfhoek. Het is een vormingscentrum voor tweedekans onderwijs (TKO). In samenwerking met de politie Mechelen-Willebroek organiseert Campus Vijfhoek een studietraject waarbij je én je diploma secundair behaalt én je voorbereidt op de selectieproeven van de politie. Je kiest een diplomagerichte opleiding uit ons aanbod: je volgt AAV* in combinatie met een beroepsopleiding en na het behalen van je diploma sluit je aan bij de avondopleiding voor de voorbereiding op de selectieproeven.

Meer weten?

*AAV is de algemene vorming die je samen met je beroepsopleiding volgt. Als je beide opleidingen behaalt, krijg je een diploma secundair onderwijs.

 

Er even tussenuit? Dat kan dankzij "Break @ work"

19/02/2018

4/5de regeling, halftijds werken, thematische loopbaanonderbreking, ... Het zijn allemaal termen waarvan je ongetwijfeld al wel eens van hoorde. Maar weet je of jij daar ook aanspraak op kan maken en hoe lang je daarvan zou kunnen genieten?

Via de website break@work kan je nagaan hoe het precies voor jou zit.

 

Goede pensioenen zijn een politieke keuze

19/02/2018

Je hoort zeggen dat de pensioenen onbetaalbaar zijn, dat je beter investeert in een aanvullend pensioen, dat de pensioenleeftijd omhoog moet, dat we naar een pensioen met punten moeten gaan… Laat je niks wijsmaken. Goede pensioenen zijn een maatschappelijke en politieke keuze.

ACV verspreidt een brochure waarin wordt uitgelegd hoe de pensioenvork aan de steel zit. Download hier de brochure!

 

Erratum voor de mobiliteit 2018-A1

15/02/2018

In uitvoering van een verzoek aan het hoogoverlegcomité (HOC) werd beslist om de mob 2018-A1 te verwijderen en te vervangen door een erratum. Men zal de politiezones verwittigen, zodat ze plaatsen kunnen openen in het kader van dit erratum. 

Een nieuwe mobiliteit aspiranten zal dus gepubliceerd worden, waarbij elke leerling opnieuw verzocht zal worden om zich in te schrijven. De scholen en politiezones worden hierover zo snel mogelijk ingelicht. 

Ook zal DRP/DPP ons de nieuwe publicatiedatum van de mobiliteit aspirant meedelen, zodat we dit verder mee kunnen opvolgen.

 

Ruim de helft van de lokale politieagenten in onze hoofdstad mag strikt genomen geen wapen hanteren

06/02/2018 

foto en video: Bruzz.be

 

 

Binnenkort moet de grootste politiezone van ons land, Brussel Hoofdstad-Elsene, eindelijk beschikken over een eigen schietstand. Dat is niets te vroeg, want volgens de vakbond is vandaag amper de helft van de lokale politieagenten in orde met de vereiste schietoefeningen en mag de rest strikt genomen dus geen wapen hanteren. “Er zijn collega’s die schrik hebben van hun wapen”, zegt Rudy Harnie van het ACV.

Lees verder op Bruzz.be

 

In Wilrijk (Antwerpen) gooit de federale politie met geld

05/02/2018

De nieuwe directie DAB van de federale politie krijgt stilaan vorm en binnenkort starten de nieuwe rekruten hun opleiding tot beveiligingsagent. In het Vlaamse landsgedeelte zullen deze opleidingen doorgaan te Gent en Wilrijk. Beide campussen ondergaan hiervoor de nodige aanpassingen, maar in Wilrijk klaagt ACV Politie aan dat het geld er langs ramen en deuren wordt buiten gegooid.

Lees verder

 

SmartCop 2018

05/02/2018

Het heeft even op zich laten wachten, maar vanaf vandaag is SmartCop 2018 beschikbaar. 

De ontwikkelaar geeft nog mee dat indien je SmartCOP pas begint te gebruiken vanaf februari 2018 en dus januari niet wenst in te vullen, je dan best het volgende doet:
- In het tabblad "Gegevens" moet je het resterend verlof invullen van vorig jaar (Ref 42 cel L6).
- In het tabblad "Gegevens" moet je het genomen verlof in januari 2018 invullen in cel L7 (ref 43).
- In het tabblad van de maand februari moet je de reeds gepresteerde uren en minuten invullen als volgt:
- Cel Q3 moet je aanpassen van 1 naar 0 (Ref 91b) manuele overdracht uren en minuten.
- Cel N4 moet je het totaal gepresteerde uren van januari in vullen (Ref 91c).
- Cel P4 moet je de resterende gepresteerde minuten van januari invullen (Ref 91c).

Tip: je kan in een tabblad naar een bepaalde cel gaan met de toetsencombinatie Ctrl+G. Weet ook dat SmartCOP nog niet is aangepast voor collega's die 5/4 werken.

 

Geef je carrière een duw in de rug!

31/01/2018

De Dienst Recrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basis- naar middenkader) aan te werven.

Lees verder op JobPol.be

 

Vakbondsvoorstellen voor de versterking van de wettelijke pensioenen

25/01/2018

De minister van Pensioenen vroeg het Nationaal Pensioencomité (NPC) om te antwoorden op een reeks vragen over de toekomst van de pensioenen. Op 15 januari bezorgden de vakbonden en de werkgeversorganisaties als lid van het NPC hun bijdrage aan het secretariaat van het NPC. Tot nu toe ontbreekt enkel nog de bijdrage van de regering, die nochtans volwaardig lid is van het NPC.

In hun antwoorden herhalen de ACLVB, het ACV en het ABVV de zes punten waarvoor ze een voorafgaand engagement vroegen alvorens besprekingen op te starten over de toekomst van het pensioenstelsel. Tot op vandaag heeft de minister daar echter geen gevolg aan gegeven. De vakbonden vragen hier nochtans al om sinds het begin van de werkzaamheden van het NPC.

Lees verder!

 

Grote onzekerheid over politie-inzet bij NAVO-TOP

17/01/2018

Tijdens het Hoog Overlecomité van de politie hebben de vakbonden unaniem het voorstel van de overheid verworpen om de verlofmogelijkheden van het politiepersoneel in te perken.

Concreet komt het voorstel neer op de beperking van het personeel dat met verlof kan gaan van 9 tot en met 13 juli tot een maximum van 15 %. Aangezien het merendeel van de diensten van de federale politie betrokken zullen worden bij deze top, heeft het voorstel een impact op bijna het voltallige korps. Zelfs de diensten van de zeevaartpolitie wil men laten opdraaien voor ordediensten bij de top in Brussel.

“Wij begrijpen dat de overheid voldende capaciteit wil voorzien en wil anticiperen, maar volgens ons overdrijft men hier en is het personeel er de dupe van. Op de koop toe werd er eveneens nog niet bepaald wie het algemeen commando zal voeren over de top.”, verklaart Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. Is het de DirCo van de federale politie of de korpschef van Brussel die de baas zal zijn? De keuze heeft een grote invloed over de inzet van het personeel. Aangezien men hier nog geen beslissing over genomen heeft, en er bijgevolg ook nog geen behoeftebepaling voor personeel uitgewerkt werd, is het voorstel om de verlofmogelijkheden van het personeel in te perken tijdens de zomerperiode dan ook onaanvaardbaar.

“Volgens de oveheid staat er een buitengewoon zware NAVO-top gepland in juli. Het feit dat er weer eens een extra inspanning van onze politiemensen gevraagd wordt, toont weer maar eens aan dat de federale politie met een chronisch peroneelsgebrek kampt.”, besluit Joery Dehaes

 

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voor het Provinciaal Technisch Comité van ACV Politie Limburg

17/01/2018

Op vrijdag, 12 januari 2018 hield het Provinciaal Technisch Comité Limburg (PTC Lim) van ACV Politie haar eerste vergadering van 2018.

Eén van de agendapunten was het vernieuwen van de mandaten binnen dat comité. Manu Gilmont, die tot dan provinciaal voorzitter was, maar intussen aan de slag ging als vast afgevaardigde voor ACV Politie, gaf het voorzitterschap over aan Emile Vanelderen. Johan Craeghs neemt de taken van ondervoorzitter op. Ook Nathalie Baum en Heidi Lisson engageerden zich. Zij ondersteunen het bestuur van het PTC op  administratief vlak.

De redactie van ACV Politie wenst hen succes met hun nieuwe taak binnen onze vakorganisatie.

 

NAVAP-compensatie voor de politiezones

08/01/2018

Het KB over de NAVAP*-compensatie voor de jaren 2018 en 2019 is net voor het jaareinde in het Staatsblad verschenen. Voor 2018 is er 38,020 miljoen euro beschikbaar, voor 2019 gaat het om 36,878 miljoen euro. De politiezones die een deel van de subsidies willen, kunnen hun aanvraag indienen.

Lees het artikel op Polinfo!

*NAVAP: non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

 

Paspoort van Erwin Hongenaert

04/01/2018

Erwin Hongenaert, de nieuwe vast afgevaardigde voor ACV Politie Provincie Oost-Vlaanderen is zich al stevig aan het inwerken in zijn nieuwe job. Onze redactie kon hem toch even strikken voor een interview. Vervolgens maakten we dit "paspoort" over Erwin.

 

HR-News: Hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel

03/01/2018

In december 2017 verscheen nummer 21 van HR-News. Daarin werd meegegeven dat de hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel werd hernieuwd bij dezelfde dienstverlener: AG Insurance. Het nieuwe contract loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2023.

Meer weten?

 

De Medische Dienst van de Politie op nieuwe wegen

6/12/2017

In een artikel in de Artsenkrant van 24 november 2017 geeft Dr. Wynsberghe, raadgevend arts bij het Provinciaal Medisch Centrum (PMC) West-Vlaanderen, zijn visie over de toekomst van de medische dienst van de geïntegreerde politie.

Je kan een door ons samengevatte versie van het artikel downloaden via
deze link.

 

Hij komt, hij komt, ... de eindejaarspremie 2017

5/12/2017

Op 4 december 2017 verspreidde het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) een dienstnota in verband met de eindejaarstoelage voor 2017. In de nota licht men de berekeningswijze toe en deelt men mee dat de uitbetalingsdatum voorzien is voor 18 december 2017. 

Je kan de nota hier downloaden.

 

Oudere berichten

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!

Bezoek ons archief