Vragen, opmerkingen of suggesties?

Zit je met een vraag of heb je een opmerking of suggestie? Gebruik dan ons online formulier!

Vul alle velden nauwkeurig in en formuleer je vraag of voorstel zo duidelijk mogelijk, zodat we deze aan de juiste persoon kunnen doorgeven. Begrijp ook dat het even kan duren alvorens je antwoord krijgt op je vraag.

Klik hier om het formulier te openen!

Zijn jouw gegevens nog up-to-date?

Het is erg belangrijk dat jouw gegevens in onze databank up-to-date blijven. Wist je bijvoorbeeld een langdurige ziekte of het nemen van een loopbaanonderbreking het recht kan openen op een verlaagde ledenbijdrage? Ook willen we met je in contact kunnen blijven nadat je van werkplek veranderde, een nieuw gsm-nummer kreeg of verhuisd bent.

Daarom vragen we je om ons op de hoogte te brengen in geval van:

  • wijziging van plaats van tewerkstelling (o.a. door mobiliteit, externe aanwerving, ...)
  • langdurige afwezigheid wegens ziekte, ontslag en pensionering
  • verandering van privéadres, gsm-nummer, e-mailadres, rekeningnummer, ...
  • ...

Gebruik hiervoor ons contactformulier voor de leden!

Maak kennis met ons team!

Algemene coördinatie

Joery Dehaes

Joery Dehaes
Secretaris

Helihavenlaan 21, 1000 Brussel
02 208 24 24
0476 21 94 79
joery.dehaes@acv-csc.be

Joeri Crauwels

Joeri Crauwels
Secretaris

Helihavenlaan 21, 1000 Brussel
02 208 24 26
0486 69 58 94
joeri.crauwels@acv-csc.be

Coördinatoren

Emile Vanelderen

Emile Vanelderen
Permanent afgevaardigde

Helihavenlaan 21, 1000 Brussel
0475 85 29 48
emile.vanelderen@acv-csc.be

Koen Dooms

Koen Dooms
Permanent afgevaardigde

Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende
059 55 25 26
0473 53 86 64
koen.dooms@acv-csc.be

Kristof Ceulemans

Kristof Ceulemans
Permanent afgevaardigde

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
0473 43 51 41
kristof.ceulemans@acv-csc.be

Manu Gilmont

Manu Gilmont
Permanent afgevaardigde

Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt
0477 99 04 53
manu.gilmont@acv-csc.be

Pascal Baetens

Pascal Baetens
Permanent afgevaardigde

Poel 7, 9000 Gent
0476 86 15 53
pascal.baetens@acv-csc.be

Contacteer jouw plaatselijk afgevaardigden!

Op zoek naar de contactgegevens van jouw plaatselijk afgevaardigde? Klik dan op onderstaande kaart op de juiste plek van de gewenste lokale politiezone of op het oranje logo voor de provinciale militantenkernen verantwoordelijk voor de Federale Politie!


voor het e-mailadres van onze afgevaardigden in de gewenste politiezone

voor het e-mailadres van onze afgevaardigden in de provinciale afdelingen van de Federale Politie