Recent toegevoegde artikels

Over het akkoord van de pensioenhervorming ...

26/07/2022
gepensioneerde

Meteen nadat de grote lijnen uit het pensioenakkoord in de media verschenen, ontving onze redactie al heel wat vragen en bemerkingen van onze leden. We proberen hier alvast enkele misverstanden de wereld uit te helpen.

Eerste misverstand

"Er zijn er die in hun hele loopbaan maar twintig jaar gewerkt hebben en die gaan nu vijftienhonderd euro pensioen per maand trekken? Schandalig!"

Deze stelling is niet juist. Ook de "laagverdieners" hebben pas recht op een volledig minimumpensioen van vijftienhonderd euro na een volledige loopbaan van vijfenveertig jaren. Iemand die slechts twintig aanneembare jaren presteerde, zal dus heel wat minder pensioen trekken.

Tweede misverstand

"We zijn veilig. Dit pensioenakkoord geldt niet voor het politiepersoneel"

Ook dit is helaas niet helemaal juist. Binnen de politie werkt ook contractueel tewerkgesteld personeel. Veelal gaat het om tijdelijke (vervangings-)contracten, administratief bedienden en het onderhoudspersoneel. Voor hen gelden de nieuwe spelregels die in het akkoord vermeld staan wel.

Het is bovendien duidelijk dat de regering zijn pijlen blijft richten op de 'gunstigere' pensioenstelsels van de ambtenaren. Als vakbond moeten we alert blijven voor het behoud van onze pensioenrechten, en blijven kloppen op de nagel om het dossier zware beroepen terug op tafel te krijgen.

Derde misverstand

"We worden met z'n allen ouder, dus is het logisch dat we langer aan de slag blijven"

De vergrijzing is geen fabeltje. In 2021 bedroeg de gemiddelde sterfteleeftijd voor België 81,7 jaar; pakweg 10 jaar hoger dan in 1960. Deze gunstige evolutie is vooral toe te schrijven aan een betere hygiëne, een lagere kindersterfte en de vooruitgang in de geneeskunde. Maar zijn we daardoor ook in staat om 10 jaar langer te werken dan in 1960? Natuurlijk niet, en al zeker niet voor de zware beroepen. Nachtarbeid, wisselende posten, emotionele druk, ... anno 2020 is de fysieke druk op werken niet verminderd en bereikt de psychische druk dramatische pieken (getuige het hoog aantal burn-outs en depressies die werkgerelateerd zijn).

ACV gelooft enkel in een stevig pensioenstelsel als dat voldoet aan deze drie voorwaarden:

 • Toegangsvoorwaarden voor het pensioen die rekening houden met de beproevingen van het leven en de zwaarte van de werkomstandigheden.
 • Een pensioenbedrag dat een waardig leven toelaat.
 • Duidelijke regelgeving die onderweg niet wijzigt, in het bijzonder voor de jaren van de loopbaan die achter de rug liggen en dus niet meer kunnen worden gewijzigd.

We volgen met argusogen het verdere verloop van de pensioenhervorming en houden ons eraan om onze leden te blijven informeren over beslissingen die een impact hebben op het politiepersoneel.

ACV Politie reageert op nieuws over bezuinigingen wegpolitie (update)

15/07/2022
motorrijder van de wegpolitie

Begin deze week reageerde vakbondssecretaris Joery Dehaes tijdens het middagjournaal op ÉÉN over het feit dat de wegpolitie van de Federale Politie (WPR) om budgettaire redenen diende te bezuinigen op haar werkingskosten. Dit zou vooral leiden tot een verminderde aanwezigheid van de diensten van de WPR tijdens de nachturen en in de weekends, net wanneer het hoogst aantal inbreuken op onaangepast rijgedrag en rijden onder invloed vastgesteld wordt.

Onze vakbondssecretaris stelde dat deze maatregel duidelijk aantoont dat men bij de Federale Politie met een structureel financieel probleem zit.

Vandaag liet de minister van binnenlandse zaken dan weer weten dat de Federale Politie het nodige budget maar intern dient te vinden om de continuïteit van de wegcontroles tijdens de nachturen en in de weekends te verzekeren. Van een afbouw van het aantal controles wil ze absoluut niets weten.

"Ik hou mijn hart vast waar de top die centen nog vindt. Al maanden klagen verschillende politiediensten én de topman van de Federale Politie openlijk aan dat er te weinig geld is. Ik begrijp die gespeelde verontwaardiging van politici achteraf dan ook niet.", reageerde onze secretaris in een artikel op de website van HLN.

Foto: DSI POLICE POLITIE - all rights reserved www.polimagery.be

"De Federale Politie moet meer middelen krijgen"

18/05/2022
Federale Politie

Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal van de Federale Politie, steunt de vraag van de magistratuur om meer middelen te geven aan de federale gerechtelijke politie (FGP), maar het is niet alleen de FGP die kreunt onder een gebrek aan financiering.

In het artikel in het Nieuwsblad geeft de commissaris-generaal aan dat ook de diensten die de werking van de FGP ondersteunen, te kampen hebben met chronische tekorten.

ACV Politie trekt al langer aan de alarmbel en niet enkel voor de FGP en de haar ondersteunende diensten. De onderbezetting en het tekort aan werkingsmiddelen blijkt al even schrijnend bij de LPA (Luchtvaartpolitie), de SPN (Scheepvaartpolitie), de CIC's (Communicatie- en informatiecentra), ...

Dat onze mensen intussen al ver door het tandvlees zitten, mag niet verbazen. Hier moet dringend verandering in komen!

Bevordering naar een hoger niveau in het administratief en logistiek kader

02/05/2022
studeren

De inschrijving voor het vergelijkend examen voor bevordering naar een hoger niveau in het administratief en logistiek kader is vandaag gepubliceerd. Je kan je kandidatuur indienen tot en met 23/05/2022.

De selectieproeven zullen georganiseerd worden van 06/2022 tot en met 11/2022 en zullen alsvolgt opgebouwd zijn:

Een beroepsproef* (gepland op 14/06/2022);
Persoonlijkheidsproeven**;
Deliberatiecommissie

* voor het vergelijkend examen met het oog op de overgang naar niveau C en B, wat betreft het onderdeel kennis van de taal zullen de kandidaten uitgenodigd worden op de dienst Rekrutering en Selectie om geïnformatiseerde testen af te leggen.

** Het persoonlijkheidsonderzoek is enkel van toepassing voor de kandidaten voor bevordering naar niveau B en A.

Op vrijdag, 03/06/2022 om 10.00 uur wordt een infosessie georganiseerd via TEAMS. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je kan rechtstreeks deelnemen via deze link.

Alle info (lijst met de te kennen materie, de oproep, het inschrijvingsformulier en het selectiereglement) is beschikbaar op jobpol.be -> Ik ben reeds collega -> Burgerpersoneel -> rubriek -> "Bevorderingsexamens" en "Nuttige documenten".

Als er vragen zijn, aarzel dan niet om onze jobinfo te contacteren via rekrutering@police.belgium.eu.

Wetsvoorstel over financiering van de Lokale Politie

27/04/2022
Joery Dehaes

Tijdens een hoorzitting van de commissie Binnenlandse Zaken werd een wetsvoorstel betreffende de financiering van de lokale politie besproken.

Hieronder kan je het debat met de politievakbonden hierover nog eens bekijken. Voor ACV Politie gaf onze secretaris Joery Dehaes een uiteenzetting (na 00:30:15) en antwoordde hij op de vragen van de parlementsleden (op 02:29:03).

Voor ons moet het debat veel fundamenteler gevoerd worden dan enkel over de verdeelsleutel van de centen.

Bekijk hier de opname via www.dekamer.be.

Opzettelijke vernielingen en brandstichting in de Brusselse politiezones

02/03/2022

Het spreekt voor zich dat wij als politievakbond niet te spreken zijn over het toenemende aantal wandaden tegenover onze gebouwen, materiaal en onze politiemensen. Naar aanleiding van de zoveelste laffe daad, dit keer in de Brusselse politiezone Montgomery, reageerde onze vakbondssecretaris met het hierna volgend bericht op onze Facebook-pagina:

"Vannacht werd de hondenbrigade van de PZ Monty aangevallen. De schade is bijzonder groot. Gelukkig vielen er geen gewonden bij de collega's of de honden.
Ondertussen lijkt dit dagelijkse kost te worden in het Brusselse. Gisteren nog in Sint-Jans-Molenbeek, vandaag in Sint-Lambrechts-Woluwe.
En hoe gaan we het aanpakken? Of is er helemaal geen probleem in bepaalde wijken?"

We hopen dat de daders geïdentificeerd én berecht worden voor deze laffe daad. Dit is op zich al ernstig, maar het had nog veel ergere gevolgen kunnen hebben voor onze collega's en de diensthonden.

Moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen op vrije voeten door procedurefout

10/02/2022

De laatste moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuysen die nog in de gevangenis zit, is met penitentiair verlof kunnen gaan door een procedurefout van justitie. Er zullen nog dagen van vrijheid volgen door deze blunder.

Betrokkene had alle mogelijke aanvragen gedaan om de gevangenis te kunnen verlaten. Enkele weken geleden had de strafuitvoeringsrechtbank zijn verzoek om vervroegd vrij te komen nog verworpen. Vervolgens had hij een aanvraag voor penitentiair verlof ingediend. Deze aanvraag werd goedgekeurd door de gevangenis, maar werd nadien herroepen door justitie, maar men heeft zich hierbij niet aan de wettelijke termijnen gehouden.

"Gevolg is nu dat deze moordenaar, van wie de strafuitvoeringsrechtbank terecht vindt dat hij niet vervroegd vrij mag komen, zich buiten de gevangenis kan bewegen op verschillende dagen." reageert Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie.

"Megablunder van formaat!"

Laat ons wel in herinnering brengen dat dit de man is die in 2007 zijn kalasjnikov leegschoot op onze collega Kitty en dit in een periode van voorwaardelijke vrijheid na 39 andere zware feiten waaronder een gewapende overval, drughandel en als lid van een criminele bende. In 2011 kreeg hij een gevangenisstraf van 30 jaar.

"We zijn nu 2022 en de man mag gaan wandelen in het park, een pint gaan pakken op café, omdat justitie niet in staat is de juiste procedure te volgen." aldus Joery Dehaes. "Wij strijden dagelijks om het geweld tegen onze politiemensen harder aan te pakken en dan verneem je deze megablunder in het dossier van een politiemoordenaar. De walging onder onze collega's over het ganse land is bijzonder groot."

Sectorale onderhandelingen: een stand van zaken

28/01/2022
newsflash

Brussel, 28/01/2022

Zonet vond een onderhandelingscomité voor de geïntegreerde politie plaats. De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Verlinden vroeg de vakbonden hun standpunt met betrekking tot het laatste voorstel in de sectorale onderhandelingen.

Na raadpleging van onze interne comités en consultaties van onze afgevaardigden gaf ACV Politie een negatief advies op het voorstel.

Enerzijds is de voorziene loonsverhoging voor het personeel voor ons niet voldoende. Na 20 jaar is het tijd voor een aanzienlijke verhoging en geen zogenaamde correctie.

Anderzijds zijn de voorgestelde engagementen te vaag en is er geen zekerheid over de effectieve uitvoering ervan. De argwaan onder ons personeel is door ervaringen in het verleden en de houding van bepaalde partners rond de tafel (bv Steden en Gemeenten) daardoor te groot.

De andere vakbonden hebben elk hun standpunt ingenomen. Het ACOD heeft eveneens een negatief advies gegeven. Het VSOA en het NSPV hebben een voorwaardelijk akkoord gegeven aan het voorstel.

We zijn ervan overtuigd dat de voorstellen van de overheid niet tegemoetkomen aan de verwachtingen van het geheel van het personeel en dat de overheid hier verder had in kunnen gaan.

Joery Dehaes en Joeri Crauwels
Secretarissen ACV Politie

Steekpartij in Limburgse gemeente Peer: "geweld tegen politie wordt gebanaliseerd"

28/01/2022

"Schokkende videobeelden tonen hoe 12-jarige jongen wijkagent neersteekt aan school in Peer" kopt de nieuwssite HLN.be naar aanleiding van het steekincident van gisterenavond in de Limburgse gemeente Peer.

Joery Dehaes, secrecretaris ACV Politie, reageerde via onze Facebookpagina.

Het is zeer verontrustend hoe sommigen het geweld tegen politiemensen als een normale zaak zien. Vroeger had men respect voor de politie en durfde je zeker als kind een agent zelfs niet tegen te spreken. Hier neemt een twaalfjarige in het bijzijn van zijn familie een wapen ter hand en gebruikt hij het ook effectief. Niet te begrijpen. De verontwaardiging is er, maar ondertussen blijft het respect voor de politiemensen wegvloeien.
Veel beterschap voor de collega.
, besluit Dehaes.

ACV Politie en CSC Police geven een 'niet akkoord' op het voorstel van de overheid

24/01/2022
newsflash

Sectorale onderhandelingen: ACV Politie en CSC Police geven een 'niet akkoord' op het voorstel van de overheid

Het comité van ACV Politie en CSC Police heeft zich vanochtend gebogen over het voorstel van de overheid met betrekking tot de sectorale onderhandelingen.

Na consultatie van onze afgevaardigden en een analyse van de verschillende argumenten heeft het comité beslist om niet akkoord te gaan met het voorstel.

Voor ACV Politie is de voorziene loonsverhoging ondermaats, in het bijzonder voor het CALog-personeel.

Aanvraag van de vakbondspremie

19/01/2022
envelop vakbondspremie

Vakbondspremie

Vóór 31 maart 2022 stuurt jouw personeelsdienst of HR-verantwoordelijke je een aanvraagformulier toe voor de syndicale premie. Daarmee kan je een premie aanvragen bij je vakbond, op voorwaarde dat je in 2021 lidgeld betaalde. De aanvraag moet ingediend worden vóór 1 juli 2022.

Naar wie moet ik het formulier opsturen?

Stuur je formulier naar één van de onderstaande adressen, afhankelijk van je woonplaats.
Let wel: was je in 2021 nog geen lid van onze vakbond, dan stuur je het aanvraagformulier best naar je vorige vakbond.

Alvorens je het formulier verstuurt:

kijk je gegevens na in vak A (kloppen ze niet, pas ze dan aan in vak B), vul je jouw rekeningnummer en je lidnummer bij ACV Politie duidelijk leesbaar in, onderteken je het formulier en vermeld 'gelezen en goedgekeurd' in vak D. Vervolgens stuur je het formulier in een gesloten omslag naar één van de volgende adressen of bezorg het aan je syndicaal afgevaardigde in je politiezone of federale politiedienst.

 • Antwerpen:
  Syndicale premie
  ACV Openbare Diensten
  Nationalestraat 111 te 2000 Antwerpen

 • Brussel:
  Syndicale premie
  ACV Openbare Diensten
  Helihavenlaan 21 te 1000 Brussel

 • Limburg:
  Syndicale premie
  ACV Openbare Diensten t.a.v. Coen Colla
  Monseigneur Broekxplein 6 te 3500 Hasselt

 • Oost-Vlaanderen:
  Syndicale premie
  ACV Openbare Diensten t.a.v. Heidi Dupont
  Poel 7 te 9000 Gent

 • Vlaams-Brabant:
  Syndicale premie
  ACV Openbare Diensten
  Martelarenlaan 8 te 3010 Kessel-Lo

 • West-Vlaanderen:
  Syndicale premieACV Openbare Diensten
  Dr. L. Colensstraat 7 te 8400 Oostende

Meer weten?

Stel je vraag aan je syndicaal afgevaardigde of stuur een mail naar info@acvpolitie.be.

Minister legt een nieuw en laatste voorstel op tafel

21/12/2021
hoofding pamflet

De minister legt een nieuw en laatste voorstel op tafel

Vandaag hebben wij terug samen gezeten met de minister van Binnenlandse Zaken. De enveloppe van 100 miljoen euro werd ondertussen verhoogd naar 120 miljoen euro voor het luik loonsverhoging.

Het CALog-personeel zal dezelfde loonschaal krijgen als deze van het openbaar ambt. Dit is een jarenlange strijd geweest.

Uit een eerste ruwe oefening gaat ieder operationeel personeelslid er ongeveer 70 euro netto per maand op vooruit.

Over de bijkomende enveloppe m.b.t. de vergoeding voor telewerk, de tweede onderhandelingsfase in 2024 en de NAVAP-regeling komen wij a.s. donderdag terug samen.

De exacte berekeningen worden ons zo spoedig mogelijk overgemaakt, zodat wij de leden correct kunnen informeren.

Alle vakorganisaties hebben aan de minister laten weten dat zij het laatste voorstel in overweging nemen en hun leden zullen bevragen.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Nog geen doorbraak in onze sectorale onderhandelingen

14/12/2021

Vandaag zaten de vier representatieve politievakbonden terug samen met Annelies Verlinden, onze voogdijminister. En opnieuw lagen onze sectorale eisen op tafel ter onderhandeling.

Na afloop verscheen over dit onderhandelingscomité een korte bijdrage in het Nieuwsblad.

Middelen ontoereikend: de minister gaat terug naar de Kern

08/12/2021
hoofding pamflet

Middelen ontoereikend: de minister gaat terug naar de Kern.

Na een onderhandeling van meer dan drie uur hebben alle leden van het gemeenschappelijk vakbondsfront beslist dat de minister terug naar de Kern moet gaan. Aangezien het budget en dus ook haar voorstel volstrekt ontoereikend zijn, moet zij de nodige middelen vragen aan de Kern. Het huidige voorstel voldoet niet aan jullie verwachtingen.

Na de zoveelste pauze blijft de minister bij het standpunt dat zij de afgelopen dagen heeft verdedigd. Geen discussies buiten de enveloppe van 75 miljoen euro.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront antwoordt dat:

 • De vakorganisaties de tafel niet verlaten, maar een nieuw voorstel verwachten;
 • In afwachting van dit voorstel allerlei acties zullen worden hervat.

Als antwoord kregen wij te horen dat wij onder deze voorwaarden niet kunnen onderhandelen. Er is dinsdag een nieuwe onderhandeling gepland met een nieuw voorstel enkel en alleen indien er geen acties worden gepland. Wij zullen jullie de verdere details over het bedreigend gedrag van de minister en haar regelmatige beschuldigingen aan het adres van de één of de ander besparen. Maar finaal heeft zij toch bevestigd om naar de Kern te gaan.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront neemt akte van deze beslissing. Wij verlaten de onderhandelingstafel niet en zijn van plan de acties volgende week te hervatten. Na een korte pauze op haar vraag zal de onderhandeling van volgende week dinsdag plaatsvinden.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Onze opmerkingen op het nieuw voorstel van de overheid

07/12/2021
hoofding pamflet

De overheid legt een nieuw voorstel op tafel, wij formuleren onze opmerkingen.

Tijdens het onderhandelingscomité van vandaag heeft de minister van Binnenlandse Zaken een nieuw voorstel op tafel gelegd:

Voorstel van de overheid

- Operationeel kader

 • Een verhoging met € 1.000,00 (NB: alle genoemde bedragen zijn aan 100 % op jaarbasis) van de basisloonschalen Hau1, B1, M1.1, M1.2 en O2;
 • Een verhoging met € 500,00 voor alle andere loonschalen, behalve voor de overgangsloonschalen (met inbegrip van de BASP), de opleidingsloonschaal O1, de loonschalen O7 en O8 en de nog in werking te treden loonschaal M5.1; deze zullen niet verhoogd worden;
 • De creatie van een nieuwe loonschaal HAU4, met een waarde van € 500,00 extra ten opzichte van de reeds verhoogde loonschaal HAU3;
 • De creatie van een nieuwe loonschaal M5.2, met een waarde van € 500,00 extra ten opzichte van de reeds verhoogde loonschaal M4.2;
 • De toekenning van de loonschaal B1 aan de aspirant-inspecteurs.

- CALog

 • Een verhoging met € 1.000,00 voor alle basisloonschalen van de gemene én bijzondere graden CALog B (BB1 tot B1D) en met € 500,00 voor alle daar op volgende loonschalen van de maximumloonschalengroepen (alles met suffix .2).

Onze opmerkingen

Na een lange discussie heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront volgende opmerkingen geformuleerd:

 • De huidige bedragen zijn te laag;
 • Wij geven geen akkoord voor de verderzetting van de onderhandelingen in 2024;
 • Niets rechtvaardigt een gunstigere behandeling van de weddeschaal O2;
 • Niets rechtvaardigt de uitsluiting van de loonschalen BASP en de toekomstige gecorrigeerde loonschaal M5.1;
 • Het CALog niveau B moet minimaal hetzelfde bedrag krijgen als de referentieweddeschaal van het openbaar ambt (+5%);
 • Het CALog personeel niveau C en D werden niet meegenomen in dit voorstel;
 • Wij wensen een protocolakkoord m.b.t. de NAVAP-regeling.

De onderhandelingen worden morgen (8 december) verder gezet.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Sectorale onderhandelingen: tumultueuze bijeenkomst

02/12/2021
hoofding pamflet

Sectorale onderhandelingen: tumultueuze bijeenkomst met een vervolg aanstaande dinsdag

Tijdens het onderhandelingscomité heeft de minister van Binnenlandse Zaken het volgende voorstel gedaan:

 • Hau1, B1, M1, O2 (?): +75 euro netto per maand
 • Calog B en B+: +75 euro netto per maand
 • Aspiranten inspecteurs: starten terug in de B1-opleidingsschaal
 • Overige schalen van het operationele kader, exclusief O7/O8: 37,5 euro netto per maand

De minister koppelt haar voorstel echter aan een budgettaire fasering, waarbij zij aangeeft dat zij 75 miljoen beschikbaar heeft (fase 1), maar nog overleg moet plegen met haar partners of op een andere manier een tweede enveloppe voor hetzelfde bedrag moet vinden (fase 2). Deze onderhandeling kan pas plaatsvinden ten vroegste ... 2024-2025.

Het gemeenschappelijk front besloot:

 • dat de bedragen veel te laag zijn om aan jullie verwachtingen te voldoen;
 • dat er geen garantie is voor de 'tweede fase', ondanks het engagement van de minister;
 • dat de door de minister voorgestelde werkmethode niet onze zienswijze is.

Daarom werd de vergadering geschorst in afwachting van een verbeterd en concreet voorstel van de minister tegen dinsdagochtend. Het gemeenschappelijk front heeft ook voorgesteld om een protocol op te stellen over de toekomst van de NAVAP-regeling.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

De sectorale onderhandelingen en de NAVAP-regeling

29/11/2021
hoofding pamflet

De sectorale onderhandelingen en de NAVAP
een voorzichtige start

Het eerste aandachtspunt van dit onderhandelingscomité was de toekomst van de NAVAP. De minister heeft duidelijk en ondubbelzinnig bevestigd dat, zolang er geen harmonisatie is van de specifieke beroepsgroepen, de verworven rechten gewaarborgd zullen blijven.

Betreffende de sectorale onderhandelingen is het voorstel van de minister nog steeds niet nauwkeurig genoeg. Daarom is donderdag een volgende vergadering gepland om dit voorstel nader toe te lichten en een agenda te bepalen, aangezien de minister zeer nadrukkelijk te kennen heeft gegeven dat zij snel tot een akkoord wil komen.

Het werk gaat verder en we komen donderdag bij jullie terug. De geplande acties van deze week worden geannuleerd.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Heropstart van de sectorale onderhandelingen

26/11/2021
pamflet

Heropstart van de sectorale onderhandelingen
De verwachtingen zijn hoog!

De vakorganisaties hebben ondertussen de uitnodiging ontvangen voor de heropstart van de sectorale onderhandelingen aanstaande maandag, 29 november 2021.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft tijdens de laatste ontmoetingen gezegd dat het voor haar ondertussen wel duidelijk is welke onze verwachtingen zijn. Langs onze kant hebben we de minister nogmaals laten verstaan dat wij slechts kunnen onderhandelen als er ook daadwerkelijk iets op de onderhandelingstafel ligt. Ook vragen wij dat het Koninklijk Besluit betreffende de NAVAP ongewijzigd verder wordt toegepast zoals dit ook in het verslag aan de koning staat vermeld.

Maar ondanks het feit dat in oktober de enveloppe van 67 miljoen euro van de onderhandelingstafel is verdwenen, wensen wij ons constructief op te stellen en samen naar een oplossing te zoeken met één doel voor ogen: herstellen van de aantrekkelijkheid van ons beroep, een financiële herwaardering van de geïntegreerde politie en de verdere toepassing van de NAVAP-regeling.

Om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen van aanstaande maandag in alle rust en sereniteit kunnen verlopen, hebben we besloten om die dag geen acties te doen. We willen het overleg alle kansen geven en verwachten dan ook veel van onze voogdijminister en de regering. Zij hebben de sleutel in handen om te tonen dat ze respect hebben voor de politie en de job van personeelslid bij de geïntegreerde politie financieel willen herwaarderen.

Maar dat wil zeker niet zeggen dat wij onze acties gaan stopzetten, integendeel. Wanneer de onderhandelingen aanstaande maandag mislukken, dan zullen wij verder actie voeren.

De verwachtingen zijn hoog. Maar wij rekenen nu wel op een degelijk en concreet voorstel én een bevestiging van het voortbestaan van de NAVAP-regeling.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Vakbonden ontgoocheld na overleg met minister Verlinden

23/11/2021
pamflet

Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken: een ontgoocheling ...

Deze namiddag heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de vakorganisaties.

De minister heeft nog steeds geen concreet voorstel, noch voor de NAVAP, noch voor de loononderhandelingen.

Het is zeer straf dat de minister van Binnenlandse Zaken nog steeds geen mandaat heeft gekregen van de regering om met de politievakorganisaties te onderhandelen. Zij wenst volgende week maandag de gesprekken verder te zetten en vraagt nogmaals tijd om met een aantal partners te overleggen.

"Zolang er geen voorstel op tafel ligt, is het onmogelijk om onze acties op te schorten"

We hebben duidelijk laten weten dat de minister de sleutel in handen heeft om met een concreet voorstel aan tafel te komen. Zolang er geen voorstel op tafel ligt, is het onmogelijk om onze acties eventueel tijdelijk op te schorten. Dit is zeer duidelijk!

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Spoedoverleg met de minister van Binnenlandse Zaken

22/11/2021
hoofding pamflet

Vandaag werden wij na afloop van onze actie ontvangen op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken.

Zoals verwacht kwam er nog geen concreet voorstel, maar nam de minister wel het engagement (volgens haar aan "300 procent") om de nodige en bijkomende budgetten binnen de regering te vragen. Er wordt ook overleg gepland met andere partners (steden en gemeenten).

Morgen zitten we opnieuw samen om de loononderhandelingen formeel terug op te starten tijdens het onderhandelingscomité.

Er werd ook helderheid beloofd m.b.t. de verworven rechten en de eerder gemaakte afspraken aangaande de NAVAP. Wij rekenen hiervoor op onze voogdijministers Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne. Woord houden en afspraken nakomen is het minste wat we mogen verwachten.

We hebben duidelijk laten verstaan dat we niet opgezet waren met de uitspraken van premier De Croo m.b.t. onze acties. De regering moet nu maar eens de daad bij het woord voegen en bijkomende middelen voorzien voor de minister van Binnenlandse Zaken.

Onze boodschap was dan ook dat we geen acties zullen opschorten, tot wanneer er iets concreet en aanvaardbaar op tafel komt.

Morgen dus meer nieuws. Het onderhandelingscomité start om 15u45.

"Het respecteren van de loonnorm zou 24 procent opleveren"

17/11/2021
Pamflet Loonnorm

Vorige maandag werd de aftrap gegeven van onze acties in gemeenschappelijk front. Eén van de belangrijke redenen van ons ongenoegen is het afspringen van de loononderhandelingen. De eerder gemaakte belofte om ons beroep aantrekkelijker te maken door onder meer in een significante loonsverhoging te voorzien, werd niet nagekomen.

"Het respecteren van de loonnorm zou 24 procent opleveren"

Mocht de regering ook voor het politiepersoneel vanaf de politiehervorming in 2001 de loonnorm hebben nageleefd, dan zou dit tot op vandaag maar liefst 24 procent loonsverhoging hebben opgeleverd.

Met dit pamflet verduidelijken we die bewering.

De aftrap van onze syndicale acties is gegeven

15/11/2021
Te Deum

De aftrap van onze syndicale acties is gegeven.

Op 15 november is het Koningsdag. Op die dag zakken jaarlijks tal van hoogwaardigheidsbekleders af naar de Brusselse St-Michiels en St-Goedelekathedraal om er het Te Deum bij te wonen. Een uitgelezen kans voor de vier representatieve vakbonden om op het plein voor de kathedraal samen te komen en er de genodigden te 'verwelkomen' met knallende bommetjes, boegeroep en een fluitconcert.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes gaf tekst en uitleg aan de aanwezige reporters. Hij liet hen weten dat deze syndicale actie in gemeenschappelijk front de officiële aftrap is van een wekenlang protest. "Zolang onze voogdijminister geen beter voorstel op tafel legt, zullen we actie blijven voeren.", aldus Joery Dehaes.

De stakingsaanzegging 'Federale Politie' is geactiveerd

10/11/2021
pamflet

De stakingsaanzegging 'Federale Politie' is geactiveerd

De minister van Binnenlandse Zaken heeft het Onderhandelingscomité van vandaag voorgezeten.

De twee belangrijkste onderwerpen die door de minister zijn aangehaald, zijn de volgende:

 • Met betrekking tot de sectorale onderhandelingen: "Ik zou jullie willen informeren dat ik bereid ben om oplossingen te zoeken, maar weet dat er geen geld is!".
 • Met betrekking tot de NAVAP: "De politieambtenaren moeten beseffen dat de zaken veranderen. Indien de NAVAP verdwijnt, dan zal er een ander systeem in plaats gezet worden, voordelig voor de politie en voor de bevolking, rekening houdend met het feit dat de regering niet kan aanvaarden dat politieambtenaren hun loopbaan kunnen beëindigen op de leeftijd van 58 jaar.".

Jullie zullen begrijpen dat er geen afdoende antwoord is gekomen op jullie eisen en daarom heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront besloten de stakingsaanzegging "federale politie" te activeren.

De stakingsaanzegging "lokale politie" zou op woensdag, 17 november 2021 onderhandeld moeten worden. We houden jullie op de hoogte van het resultaat.

Onmiddellijk na deze nogmaals teleurstellende onderhandeling hebben de vier representatieve vakorganisaties hun nationale en provinciale verantwoordelijken samengeroepen om een actiekalender op punt te zetten en zodoende de eerste acties te bepalen die op 16 november 2021 zullen starten.

De provinciale verantwoordelijken zullen in die zin communiceren naar alle afgevaardigden.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Nieuws over onze stakingsaanzegging

08/11/2021
manifestatie

Nieuws over de stakingsaanzegging (update)

In een eerdere berichtgeving gaven we mee dat de lopende stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront op 5 november 2021 werd ingetrokken. De talrijke vorderingen, zelfs de weinige die correct werden uitgevoerd, konden dus de vuilbak in.

Vandaag werd dan een nieuwe stakingsaanzegging ingediend. Deze loopt tot 31 januari 2022 en geldt bovendien voor zowel de lokale als de federale politie.

De vier representatieve vakbonden, waaronder ook ACV Politie, steken nu de koppen bijeen om zich te beraden over de acties. Stiptheidsacties en boetevrije weken zijn een paar voorbeelden die de pers al haalden. Hou je dus klaar voor een hete herfst en winter!

"Politie houdt vrijdag stiptheidsactie op luchthaven ..."

27/10/2021
Brussel Nationaal

Na overleg met onze collega's van de andere representatieve vakbonden werd beslist om aan de politici een krachtdadig signaal te geven. Aanstaande vrijdag zullen er stiptheidsacties gehouden worden in BruNat, de nationale luchthaven in Zaventem.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes verduidelijkt in HLN.be waarom we genoodzaakt zijn om onze stakingsaanzegging voor de Federale Politie te activeren.

Lees en beluister hier onze bijdrage op HLN.be.

"Het is tijd om de druk op te voeren ..."

27/10/2021
hoofding pamflet

Na het slechte nieuws van het begrotingsconclaaf werd een stakingsaanzegging ingediend. Een eerste debat vond plaats op 14 oktober en de overheid zou op 27 oktober een nieuw voorstel doen.

Sedertdien hebben wij vernomen dat de minister op zoek was naar de budgettaire middelen die haar ontbraken, en dat er achter de schermen manoeuvres plaatsvonden om de politiezones een groot deel van de lasten te laten dragen.

Vandaag liggen de kaarten op tafel en hebben wij vernomen dat de minister van Binnenlandse Zaken haar eigen laatste voorstel niet kon financieren, aangezien haar partners (politiezones en lokale overheden) de nodige budgetten niet kunnen voorzien.

Daarom activeert het gemeenschappelijk vakbondsfront de stakingsaanzegging, die in eerste instantie de collega's van de federale politie de gelegenheid geeft om alvast tot 1 december te staken om hun ongenoegen kenbaar te maken. In tweede instantie zullen wij oproepen aan alle leden van de geïntegreerde politie om deel te nemen aan latere acties. Maar jullie moeten bewust zijn dat dit een lange strijd zal worden.

We herinneren jullie eraan dat de NAVAP op de kapblok ligt. Daarom nodigen wij alle collega's die in de voorwaarden vallen uit om onverwijld hun dossier in te dienen. Het is duidelijk dat de verschillende partners van de regering en de minister van Binnenlandse Zaken niet langer een aantrekkelijke en efficiënte politie willen: alles wat de politici verkopen zijn leugens.

Indien de overheid haar houding niet verandert en geen nieuw bevredigend voorstel indient, verzoeken we jullie om mee de druk op te voeren in het kader van een bredere stakingsaanzegging en krachtige acties.

Vincent Houssin, VSOA Politie
Carlo Medo, NSPV
Joery Dehaes, ACV Politie
Luc Breugelmans, ACOD-LRB

Download hier het pamflet.

Overdracht van de resterende verlofdagen 2021

20/10/2021
reiskoffer

Tijdens het Hoog Overlegcomité (HOC289) van vandaag stond de omzendbrief GPI inzake de verloven 2022 op de agenda.

De resterende verlofdagen van het kalenderjaar 2021 zal men kunnen opnemen tot 31 december 2022.

Ook voor de resterende verlofdagen van het jaar 2022 geldt er een meer soepele regeling, met name tot 31 augustus 2023. En vanaf dan zal de overdracht van het verlof 'en regime' voorzien worden tot uiterlijk 30 april van het daaropvolgende jaar.

Van zodra de ministeriële omzendbrief verschenen is, zal deze toegevoegd worden op de WiKiPol GPI.

Stand van zaken over de NAVAP en de sectorale onderhandelingen

14/10/2021
Afbeelding filmpje

Vandaag startten we de onderhandelingen rond het sectoraal akkoord terug op. Een eerste stap is het Onderhandelingscomité van de Politiediensten (OCP) over de stakingsaanzegging, waar de start zal worden gegeven aan de twee belangrijke dossiers, zijnde de sectorale onderhandelingen en de NAVAP.

sectorale onderhandelingen

De sectorale onderhandelingen starten terug op waar ze zijn gestopt in juni 2021, m.a.w. met het voorstel dat toen op tafel lag. De hoop is dat de geesten bij alle partners (lees: ook de steden en gemeenten) zijn gerijpt en dat er extra budget kan worden gevonden.

De koppeling naar de onderhandelingen binnen het openbaar ambt moet gemaakt worden, met de belofte om tegen 2024 dit in een extra akkoord te voorzien. Dat komt dus bovenop de lopende sectorale onderhandelingen; een en/en-verhaal dus.

NAVAP

In het dossier NAVAP wil de regering een uitdoofscenario uitwerken. Met een duidelijk project rond 'werkbaar werk' en alternatieve functies wil men de NAVAP-regeling laten uitdoven.

Voor 2022 zijn zowel de NAVAP-regeling als de financiering nog verzekerd.
Voor 2023 zal de regeling er nog zijn, maar moet nog over de financiering gepraat worden.

De afspraak destijds was dat de NAVAP-regeling zou blijven bestaan, zolang er in andere sectoren gelijkaardige systemen bestaan. We hebben de overheid erop gewezen dat wij de volgorde in de onderhandelingen wel anders zien: eerst het grotere pensioendebat en dan pas een eventuele aanpassing voor de politie. Niet omgekeerd!

Om alles verder uit te klaren, willen we (voorlopig alleszins) mee rond de tafel zitten om iets uit de brand te slepen voor onze collega's. De nabije toekomst zal moeten uitwijzen wat deze regering wil betekenen voor de politiemensen. Buiten de intentie om rond de tafel te zitten, hebben we geen beloftes gedaan. We geven het overleg een kans en hopen op goede gesprekken.

De toekomst zal uitwijzen of we ons anders moeten opstellen.

Regering legt bom onder de NAVAP-regeling

07/10/2021
bom

"Belofte maakt schuld!"

06/10/2021
Afbeelding filmpje

"Wij rekenen op u!"

Wij rekenen op jullie tijdens het begrotingsconclaaf, Annelies Verlinden, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo, zoals jullie ook dagelijks op ons kunnen rekenen.

NSPV - SNPS - NGPS - ACV Politie

"Belofte maakt schuld!"

"Een lik-op-stukbeleid is dringend nodig voor wie geen respect heeft voor onze politiemensen"

20/09/2021
Dehaes

"Politie aangevallen met krik in Molenbeek: agente loopt hersenschudding op, twee collega's lichtgewond" kopt de nieuwssite HLN.be.

Joery Dehaes, vakbondssecretaris van ACV Politie (foto) reageerde via de nieuwssite. Hij vindt dat een echt lik-op-stukbeleid dringend nodig is voor wie geen respect heeft voor onze politiemensen. "Hopelijk is de verdachte vanavond niet vroeger thuis dan de agenten. Het parket moet hier een gepast en snel gevolg aan geven. Deze crimineel moet duidelijk gemaakt worden dat zijn gedrag ontoelaatbaar is. Een uitnodiging voor een zitting binnen enkele maanden zou een slecht signaal zijn.", voegt hij er nog aan toe.

Lees en beluister de bijdrage op de nieuwssite HLN.

We leven mee met onze collega's. Veel beterschap!

Oudere berichten

archief

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!